ASMA ANAÇLARI

ASMA ANAÇLARI

41-B

Karın etli ve kuvvetli kökleri vardır. Filokseraya ve kuraklığa mukavemeti ortadır. Kirecli toprakların anacıdır. (Aktif kireç %40). Çeliklerin köklenme randımanı düşük ve üzerine aşılı çeşidin gelişmesi ilkyıllarda biraz zayıf olmasına rağmen afinitesi iyidir.

5 BB

Vegetatif gelişimi orta asma çeliklerinin köklenmesi iyi kuraklığa mukavemeti orta topraktaki fazla rutubeti mukavvimdir. Üzüm çeşitleri ile iyi bir afinite arz eder. Filokseraya mukavvim bir anaçtır. Yaprak filokserasından etkilenmez aşırı kış donlarının görüldüğü yerlerde kökleri zarar görebilir.

99R

Gelişmesi çok kuvvetlidir. Kurağa dayanıklı ve filokseraya mukavim bir anaçtır. Rup du Lot gibi derin topraklı yamaç arazilerde iyi sonuç verir. Kirece toleransı (aktif kireç %17) iyi olup sıcak toprakların anacıdır. Islak ve drenajı iyi olmayan topraklarda kullanılmamalıdır. Yaprak filokselasından zarar görür. Üzerindeki çeşidin olgunlaşmasını geçiktirir.

110 R

Kuvvetli, bir anaç olup vegetasyon devresi uzundur. Filokseraya çok mukavim kurağa ve kirece(aktif kireç %17) toleranslıdır. Kök sistemi R 99 kadar derin değildir. Asidik topraklarda dahil olmak üzere farklı tiplerdeki topraklara uyum sağlayabilir. Yamaç araziler ve sulamasız koşullar için en iyi anaçtır. Potasyum mg asimilasyonu zayıftır.

1103 Paulsen

Kurağa 110 RV 140 rugeri den daha dayanıklı ve filokseraya mukavim bir anaçtır. Derin topraklı yamaç arazilerde iyi sonuç vermektedir. Gelişimi iyi kirece mukavemeti(aktif kireç 517) çelikleri iyi köklenmekte yaprak filokserasından zarar görmektedir. Vegatasyon süresi uzun olduğu için çeşidi geç olgunlaşır. Tuzluluğa orta derecede toleranslı olup K asimilasyonu zayıftır.

S 04

Alamayada çok geniş olarak kullanılmaktadır. Omcaları orta kuvvette gelişir. Yıllık sürgünleri erken olgunlaşır. Filokseraya mukavemeti ve kirece toleransı yüksektir. Toprak bakımından fazla seçici olmayıp en iyi hafif bünyeli iyi drene topraklara uyum sağlar. vegatasyon devresi kısa olan kuzey bağ bölgelerinde iyi netice vermektedir . Magnezyumu iyi asimile eder. Dikiminden sonra ilk yıllarda gelişme yavaştır.

Ruperstris Dulot

Toprak bakımından pek seçici değildir. Kıraç ve kırbatan yerlerde çakıllı ,derin,kumsal ve az nemli topraklarda gayet iyi ,kuraklığa mukavemeti ortadır.Filokseraya dayanıklı, kirece mukavemeti aktif kireç olarak % 14 tür. Kökleşmesi iyidir. Yerli üzüm çeşitlerimizle aşı tutumu ve afinitesi yüksektir. Kuvvetli bir anaçtır. Vegetasyon süresi uzundur. Kuvvetli, topraklarda üzerindeki çeşitle silkme yapar. Silkmeye müsait olan çeşitleri bu anaçla aşılamamalıdır. Yaprak filokserasına hassastır.

Bize Yazın
WhatsApp ile gönder